KARL-OTTO LAUDENSACK
EXTERNAL CONSULANT
+49 5424 2920 0